אורך

כיול נפות – כל סוגי וגדלי הנפות לפי תקני מעבדות בדיקה ותקני נפות עבודה

כיול קליברים – 300~0 מ"מ

כיול מיקרומטרים – 275~0 מ"מ.

כיול מדי עובי – 50~0 מ"מ.

דילוג לתוכן