לחץ

תחום: (98kPa~70MPa (700barg

כיול מדי לחץ דיגיטליים ואנלוגים.

כיול מדי לחץ אבסולוטים.

כיול מדי לחץ פנאומטים.

כיול מדי  לחץ הידראוליים.

כיול מתמרי לחץ מכל הסוגים.

התמחות מיוחדת בכיול מדי לחץ הפרשיים בחדרים נקיים.

דילוג לתוכן