הרשות האמריקאית להסמכת מעבדות

הA2LA הוא גוף אמריקאי ללא מטרות רווח המסמיך ומכשיר טווח רחב של סוגי מעבדות.

הארגון הוקם בשנת 1978 וכל עבודתו מוקדשת להסמכה בקרה והכשרה של מעבדות בדיקה, מעבדות כיול, גופי בקרה ויצרני חומרים מיוחדים. כיום, הארגון הגדול בעולם להסמכת מעבדות. 

תוכניות ההסמכה של הארגון מוכרות בכל העולם ומבוססות על תקנים בינלאומיים.

הA2LA מוכר ע"י הגופים הבאים:

 

03-9442202

  • LinkedIn Social Icon

©2018 BY SCALAR LABS