לחות

תחום: 10%RH...95%RH

בקרי לחות וטמפ'

רגשי לחות וטמפ'

הכיולים במעבדה מבוצעים בעזרת תא בקרת אקלים מתקדם המאפשר יכולת כיול במספר נקודות טמפ' ולחות