Pipetting Samples

פיפטורים

תחום: 1µl-200ml

כיול פיפטורים מכל הסוגים כולל רב ערוציים, נפח קבוע ומשתנה.

 

הכיול מבוצע באמצעות מאזניים אנאליטיות ברזולוצייה µg.

כיוונון מבוצע במידת הצורך.

03-9442202

  • LinkedIn Social Icon

©2018 BY SCALAR LABS