מאזניים

תחום: 1mg-1000kg

כיול כל סוגי המאזניים בינהם מאזניים אנלטיות

כיול בעזרת משקולות כיול בדרגת דיוק E2