טמפרטורה

תחום: (200°-)...1000°C 

רגשי טמפרטורה

בקרי טמפרטורה

מדי טמפרטורה

סימולציה חשמלית לבקרים

מיפוי טמפרטורה במקררים, תנורים, אוטוקלבים(כולל לחץ), תאי אקלים, אינקובטורים, אמבטי נוזלים\בלוק יבש, בלוק חימום יבש\רטוב

כיול טרמוקפלי​ם

טרמומטר זכוכית